bg-image

Våra tjänster | Skatt

Som företagare ställs du ibland inför beslut där det är svårt att se alla möjliga konsekvenser.

Detta gäller inte minst på beskattningsområdet då det är viktigt att se både till företagets och den egna plånbokens bästa. Då kan det vara skönt att ha någon att diskutera med och få råd av. På Parameter har vi både skattejurister och revisorer med lång erfarenhet av att stötta våra kunder både i enkla och mer kvalificerade frågor. Vi förstår att det inte alltid finns tid eller intresse att sätta sig in i alla skatteregler och att hålla koll på nyheter. Vi arbetar därför proaktivt med våra kunder och informerar dem om nyheter som kan komma att påverka deras verksamheter.

Några av de områden vi arbetar kontinuerligt med är:

  • 3:12 reglerna
  • Arbetsgivardeklaration
  • Företagsdeklaration
  • Fastighetsdeklaration
  • Generationsskiften
  • K10
  • Momsdeklaration
  • Utdelning

Vill du veta mer om Skatt?

För mer information om våra skattekonsultationer kontakta gärna Håkan Tiger.