Parameter

Revision

Revision innebär en kvalitetssäkring av ditt bolag gentemot omvärlden vilket skapar mervärde för verksamheten. Det kan gälla i allt från kontakter med bank i samband med lån till en trygghet för en potentiell köpare inför en försäljning av bolaget. Det ger också en trygghet för ägare och ledning att veta att någon utomstående har granskat bolagets ekonomi.

Enligt oss måste en revisor vara bra på balansgången mellan att stötta och ställa krav. För att klara detta krävs både sunt förnuft, förmågan att bedöma vad som är väsentligt och förstås mycket kompetens och erfarenhet. Vi arbetar därför proaktivt med dig för att försöka optimera din affärsverksamhet och minimiera riskerna för felaktigheter.

Kontakta oss nedan gällande revision.