bg-image

Våra tjänster | Revision

Revision innebär en kvalitetssäkring av ditt bolag gentemot omvärlden vilket skapar mervärde för verksamheten.

Det kan gälla i allt från kontakter med bank i samband med lån till en trygghet för en potentiell köpare inför en försäljning av bolaget. Det ger också en trygghet för ägare och ledning att veta att någon utomstående har granskat bolagets ekonomi.

Enligt oss måste en revisor vara bra på balansgången mellan att stötta och ställa krav. För att klara detta krävs både sunt förnuft, förmågan att bedöma vad som är väsentligt och förstås mycket kompetens och erfarenhet. Vi arbetar därför proaktivt med dig för att försöka optimera din affärsverksamhet och minimera riskerna för felaktigheter.

Parameter är en revisionsbyrå som man har kontakt med löpande. Frågeställningar som uppkommer i din verksamhet löser vi tillsammans när de uppkommer. Som kund hos oss blir du inte en i mängden och vi gillar att se våra kunder som unika med olika förutsättningar och utmaningar. På Parameter har vi lång erfarenhet av många olika branscher och företagsformer för att kunna hjälpa er på bästa sätt.

På Parameter jobbar vi främst med följande associationsformer:

Aktiebolag

Bostadsrättsföreningar

Internationella bolag

Sedan några år tillbaka arbetar vi helt digitalt och strävar alltid efter fler hållbara alternativ. Vi är därför vana att jobba i digitala miljöer och sätta oss in i olika affärs- och ekonomisystem vilket underlättar revisionsprocessen. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en effektiv och givande revisionsprocess som utgörs av dessa faser: Planering, utförande, sammanfattning och till sist rapportering till kund.

Förutom sedvanlig räkenskapsrevision erbjuder vi följande tjänster:

  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Parameter Revision är en del av IAPA som är en global sammanslutning av oberoende redovisnings och affärsrådgivande företag som tillhandahåller redovisning, revision, skatterådgivning och företagsrådgivning. Våra medlemmar har åtagit sig att tillhandahålla en personlig, hållbar service till sina kunder, som erbjuder global expertis och stöd genom deras individuella erfarenheter och lokalkännedom.

Vill du veta mer om Revision?

För mer information om våra revisionstjänster kontakta gärna Ronja Persson.