bg-image

Våra tjänster | Rådgivning

Rådgivning för oss handlar om att ge stöd och råd i alla de frågor avseende ekonomi och företagande som kan tänkas dyka upp.

Det kan avse allt från en stor händelse av engångskaraktär som att avyttra ert bolag till aktiviteter av mer löpande karaktär som till exempel att få hjälp med den månatliga lönsamhetsuppföljningen. Oavsett omfattning och frågeställning, vill vi att våra kunder ska veta att vi finns här om ni behöver stöd – både i med- och motgång. Tveka därför inte att höra av er om det dyker upp en ny frågeställning eller kanske något gammalt som ni har gått och funderat på ett tag.

Några exempel på områden där vi erbjuder rådgivning:

  • Emission
  • Fastighetsaffärer
  • Fastighetspaketeringar
  • Företagsutvärdering
  • Incitamentsprogram
  • Likvidation
  • Lönsamhetsanalys
  • Köpa/sälja företag
  • Nya delägare
  • Omstruktureringar

Vill du veta mer om Rådgivning?

För mer information om våra rådgivningstjänster kontakta gärna Jacob.