Parameter

Rådgivning

Rådgivning för oss handlar om att ge stöd och råd i alla de frågor avseende ekonomi och företagande som kan tänkas dyka upp för ett företag och dess ägare under företagets livscykel. Det kan avse allt från en stor händelse av engångskaraktär som att avyttra ert bolag till aktiviteter av mer löpande karaktär som till exempel få hjälp med den månatliga lönsamhetsuppföljningen. Oavsett omfattning och frågeställning så vill vi att våra kunder ska veta att vi finns här för er om ni behöver stöd – både i med- och motgång. Tveka därför inte att höra av er om det dyker upp en ny frågeställning eller kanske något gammalt som ni har gått och funderat på ett tag.

Några exempel på områden där vi erbjuder rådgivning:

  • Emission
  • Fastighetsaffärer
  • Företagsutvärdering
  • Incitamentsprogram
  • Likvidation
  • Lönsamhetsanalys
  • Köpa företag
  • Sälja företag
  • Nya delägare
  • Omstruktureringar i bolag

Kontakta oss nedan gällande rådgivning.