bg-image

Vårt erbjudande

Parameter är ett revisions- och rådgivningsföretag som hjälper främst ägarledda företag genom hela dess livscykel – från bolagsbildning till
exit. Att beskriva vad vi gör i termer av olika tjänster känns begränsande. Snarare vill vi se oss som en sorts allmänläkare, fast inom ekonomi och
skatt Vad du än har för frågor eller funderingar så är vi gärna ditt bollplank -inga frågor är för små eller för komplexa.

För att du ska få ett litet hum av vad vi gör så har vi ändå valt att beskriva de fyra huvudområden vi arbetar inom. Klicka dig fram och läs om dessa men framförallt, tveka inte att höra av dig om du vill prata med någon – genom att stötta och ge råd växer vi tillsammans.

Revision

Revision innebär en kvalitetssäkring av ditt bolag gentemot omvärlden vilket skapar mervärde för verksamheten. Det kan gälla i allt från kontakter med bank i samband med lån till en trygghet för en potentiell köpare inför en försäljning av bolaget. Det ger också en trygghet för ägare och ledning att veta att någon utomstående har granskat bolagets ekonomi.

LÄS MER

Skatt

Som företagare ställs du ibland inför beslut där det är svårt att se alla möjliga konsekvenser. Detta gäller inte minst på beskattningsområdet då det är viktigt att se både till företagets och den egna plånbokens bästa. Då kan det vara skönt att ha någon att diskutera med och få råd av. På Parameter har vi både skattejurister och revisorer med lång erfarenhet av att stötta våra kunder både i enkla och mer kvalificerade frågor.

LÄS MER

Redovisning

Det finns många redovisningsbyråer och konsulter som gör ett kanonbra jobb. Därför arbetar vi bara i begränsad omfattning med löpande redovisning. Om du söker någon som kan hjälpa dig med den löpande bokföringen, löneadministration eller liknande så finns vår redovisningsavdelning till hands. Vi rådgiver också mera komplexa redovisningsfrågor.

LÄS MER

Rådgivning

Rådgivning för oss handlar om att ge stöd och råd i alla de frågor avseende ekonomi och företagande som kan tänkas dyka upp för ett företag och dess ägare under företagets livscykel. Det kan avse allt från en stor händelse av engångskaraktär som att avyttra ert bolag till aktiviteter av mer löpande karaktär som till exempel att få hjälp med den månatliga lönsamhetsuppföljningen. Oavsett omfattning och frågeställning, vill vi att våra kunder ska veta att vi finns här om ni behöver stöd – både i med- och motgång.

LÄS MER