Vårt erbjudande


Parameter är ett revisions- och rådgivningsföretag som hjälper främst ägarledda företag genom hela dess livscykel – från bolagsbildning till exit.
Att beskriva vad vi gör i termer av olika tjänster känns begränsande. Snarare vill vi se oss som en sorts allmänläkare, fast inom ekonomi och skatt. Vad du än har för frågor eller funderingar så är vi gärna ditt bollplank -inga frågor är för små eller för komplexa.

För att du ska få ett litet hum av vad vi gör så har vi ändå valt att beskriva de fyra huvudområden vi arbetar inom.
Klicka dig fram och läs om dessa men framförallt, tveka inte att höra av dig om du vill prata med någon – genom att stötta och ge råd bidrar vi till våra kunders goda nattsömn!

Revision

Revision innebär en kvalitetssäkring av ditt bolag gentemot omvärlden vilket skapar mervärde för verksamheten. Det kan gälla i allt från kontakter med bank i samband med lån till en trygghet för en potentiell köpare inför...

Skatt

Som företagare ställs du ibland inför beslut som det är svårt att se alla konsekvenser av. Detta gäller inte minst på beskattningsområdet där det är viktigt att se både till företagets och den egna plånbokens bästa.

Redovisning

Det finns många redovisningsbyråer och konsulter som gör ett kanonbra jobb. Därför arbetar vi bara i begränsad omfattning med löpande redovisning. Om du söker någon som kan hjälpa dig med den löpande bokföringen så hjälper vi dig förstås ändå.

Rådgivning

Rådgivning för oss handlar om att ge stöd och råd i alla de frågor avseende ekonomi och företagande som kan tänkas dyka upp för ett företag och dess ägare under företagets livscykel. Det kan avse allt från en stor händelse av engångskaraktär som att avyttra ert bolag till aktiviteter av mer löpande karaktär som till exempel få hjälp med den månatliga lönsamhetsuppföljningen.