Efter många turer fram och tillbaka under det senaste året har nu regeringen beslutat att inte göra några förändringar av nuvarande 3:12 regler. Förslaget som lades fram i våras dras helt enkelt tillbaka. Detta är en glädjande nyhet då förslaget både var ännu mer komplicerat än nuvarande regler och innebar stora försämringar för många företagare. Skönt också att osäkerheten kring reglerna är undanröjda för en tid framåt. För även om det finns anledning att tro att förändringar kommer att ske så småningom så är det vår bedömning att det kommer att dröja åtminstone ett par år.

Har du frågor eller funderingar kring 3:12 reglerna eller något annat avseende ditt företagande är du förstås välkommen att höra av dig till oss på Parameter.

Väl mött!