bg-image

Så behandlar vi dina personuppgifter

Från och med 2018-05-25 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är en lag som stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet och reglerar på vilka sätt organisationer och myndigheter får hantera personuppgifter. Som revisionsbyrå har vi också lagkrav och regelverk att förhålla oss till vid genomförandet av revision, bland annat en lagbunden tystnadsplikt.

Nedan finner du tre dokument som beskriver vår personuppgiftspolicy och hur vi på Parameter förhåller oss till GDPR.

  • Personuppgiftspolicy – som också beskriver hur vi hanterar personuppgifter.
  • Kundinformation – Allmän information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag.
  • Information i revisionsuppdrag – Allmän information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag.
Personuppgiftspolicy
Kundinformation
Information i revisionsuppdrag