K2 – förenklingsregler eller förbudsregler?

Varken K2 eller K3 lämpar sig för bostadsrättsföreningar, särskilt inte K2.…