Räkna utdelning 20% skatt

Beräkna ditt utdelningsutrymme 2024 och minimikrav för ägarlön inkomstår 2023 – direkt på vår site. Mata in hela bolagets lön för kalenderår 2023, inklusive din egen lön. Mata också in din andel av aktierna i procent.

Vill du ha hjälp?