Räkna utdelning 20% skatt

Beräkna ditt utdelningsutrymme 2021 och minimikrav för ägarlön inkomstår 2020 – direkt på vår site. Mata in hela bolagets lön för kalenderår 2020, inklusive din egen lön. Mata också in din andel av aktierna i procent.

Vill du ha hjälp?