Det är ingen nyhet att 3:12-reglerna är krångliga att sätta sig in i och förstå för de flesta företagare. Nu har regeringens utredning kring reglerna dessutom utmynnat i ett förslag på ett nytt regelverk som både är krångligare än nuvarande regelverk och innebär en försämring för många av Sveriges företagare.

Parameter har därför tagit fram ett hjälpverktyg som gör det enklare för dig som företagare  i dina funderingar kring lön och utdelning. 3:12-modellen som vi kallar den är framtagen av Carl-Magnus Falk och beräknar ditt privata kassaflöde efter samtliga skatter och avgifter i både ditt bolag och för dig privat vid en given vinst i bolaget. Även om det är omöjligt att göra en modell som tar hänsyn till varje enskild företagares förutsättningar så hoppas vi att den ska hjälpa dig med dina funderingar kring dessa frågor och öka förståelsen för hur dina beslut påverkar dig ekonomiskt. Modellen tydliggör inte bara nuvarande regelverk utan ger dig också möjlighet att jämföra hur det nya förslaget på 3:12 regler slår.

Klicka på loggan nedan för att komma till modellens hemsida: